Aliyah

Aliyah , plural aliyahs, aliyoth , eller aliyot , hebreiska ʿaliya ("gå upp") , i judendomen, äran tilldelad en dyrkare att kallas upp för att läsa ett tilldelat avsnitt från Torah (de första fem böckerna i Bibeln). Eftersom avsnittet som tilldelats för varje sabbatsmorgontjänst är uppdelat i minst sju sektioner, kallas minst sju olika personer till dessa avläsningar. En ytterligare läsare kallas upp för att upprepa en del av den slutliga behandlingen och för att recitera Hafarah (en läsning från de profetiska böckerna i Bibeln). Vid vissa tidpunkter under året ( t.ex. snabba dagar, festivaler), det finns färre Torah avläsningar och de kan inte delas upp i mer än den lagstadgade numret.

Om en cohen (en direkt ättling till Aron, den första prästen) och en levit (en medlem av den prästliga stammen i Levi) är närvarande, är det deras privilegium att kallas till första och andra behandlingen. Normalt kan därför en israelit (vanlig tillbedjare) inte vara så hedrad förrän den tredje läsningen av Torah.

Vid 1300-talet hade det blivit vanligt att utse en utbildad läsare för att läsa för att undvika att genera dem vars kunskaper i hebreiska var otillräckliga. De personer som kallades upp presiderade därför bara under läsningen och reciterade lämpliga välsignelser. Övningen att sälja aliyah, när den var vanlig, har upphört.

I modern tid har aliyah också använts för att beteckna "upp" till Israel för invandrare från andra länder, precis som tidigare betydde att gå upp till det heliga landet.