Admetus

Admetus , i grekisk legend, son till Pheres, kung av Pherae i Thessalien. Efter att ha stämt för hand av Alcestis, den vackraste av döttrarna till Pelias, kungen av Iolcos i Thessalien, var Admetus först skyldig att utnyttja ett lejon och ett vildsvin till en vagn. Apollo, som, för att ha dödat cykloperna, tillfälligt dömdes till att vara en slav för Admetus, blev vän med honom och åkte djuren för Admetus, som sålunda erhöll Alcestis. Apollo fann att Admetus snart skulle dö och övertalade öden att förlänga sitt liv, under förutsättning att någon kunde hittas att dö i hans ställe. Alcestis samtyckte, men hon räddades av Heracles, som framgångsrikt brottades med döden vid graven. Alcestis död och uppståndelse är föremål för många forntida reliefer och vasmålningar och av Euripides Alcestis.

mytologi.  Grekisk.  Hermes.  (Roman Mercury) Quiz En studie av grekisk och romersk mytologi Vem är den romerska motsvarigheten till den grekiska guden Ares?