Arameiska alfabetet

Arameiska alfabetet , huvudskrivningssystem i Mellanöstern under senare hälften av 1: a millenniet fvt. Hämtat från det nordsemitiska skriptet utvecklades det arameiska alfabetet under 900- och 900-talet fvt och kom till framträdande efter erövringen av de arameiska staterna av Assyrien på 800- och 800-talet fvt.

alfabetet sampler Läs mer om detta ämnesalfabet: Det arameiska alfabetet Anpassningen av det nordsemitiska alfabetet till det arameiska språket ägde rum någon gång under 900-talet fvt, när

Det arameiska språket och manuset användes som en lingua franca i hela Mellanöstern, och dokument och inskriptioner i det arameiska alfabetet har hittats i Grekland, Indien, norra Arabien och Egypten. Den äldsta inskriften i arameiskt manuskript som hittills hittats går från cirka 850 f.Kr.

Det arameiska alfabetet består av 22 bokstäver, alla indikerar konsonanter (även om vissa också kan representera vokaler), och det är skrivet från höger till vänster. Det är förfäder till fyrkantiga hebreiska och det moderna hebreiska alfabetet, de nabatiska och moderna arabiska skrifterna, det palmeyriska alfabetet och det syriska, liksom hundratals andra skrivsystem som används någon gång i Asien öster om Syrien.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.