Den dumma servitören

The Dumb Waiter , drama i en akt av Harold Pinter, producerad 1959 och publicerad 1960. Det projicerade den obehagliga känslan av komisk hot som var utbredd i Pinters tidiga pjäser.

The Dumb Waiter är ett teckenspel som spelas i källaren i ett gammalt rumsrum, anslutet till rummen ovan med en dumbwaiter och en intercom. Ben och Gus pratar och väntar. Det blir uppenbart att de är anställda mördare som väntar på sitt offer, vars identitet de ännu inte har fått veta. Dumbwaiter går upp och ner och bär anteckningar som beställer mat som de två männen omöjligt kan ge. Ben och Gus repeterar mordet som de håller på att begå. Gus lämnar rummet. Ben besvarar ett samtal i intercom och beordras att skjuta den första personen som kommer in i rummet. Han efterlyser Gus: de har sina order. Ben riktar pistolen mot dörren, redo att skjuta, när Gus går in i rummet. De två männen stirrar rädda på varandra.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.