Upphovsrättslagen från 1790

Upphovsrättslagen från 1790, lag antagen 1790 av den amerikanska kongressen för att fastställa upphovsrättsregler för intellektuella verk skapade av medborgare och lagliga invånare i USA. Den första federala lagen, med titeln "En lag för att uppmuntra lärande, genom att säkra kopior av kartor, diagram och böcker, till författarna och innehavarna av sådana kopior, under de tider som nämns." Lagen garanterade författare (eller deras exekutörer, administratörer eller tilldelar) "ensamrätt och frihet att trycka, skriva ut, publicera och sälja" sina verk under en en gång förnybar period på 14 år. För att säkra upphovsrätten till ett verk krävdes en författare bland annat att tillhandahålla en kopia till kontorist vid den lokala tingsrätten och att skicka en annan kopia inom sex månader efter publiceringen till USA: s utrikesminister.Personer som dömts för brott mot andras upphovsrätt utsattes för böter på 50 cent per tryckt sida med upphovsrättsskyddat material i deras ägo. Den första upphovsrätten enligt lagen beviljades inom två veckor efter lagens antagande. Lagen reviderades först 1831, då den ursprungliga upphovsrättsperioden förlängdes till 28 år. År 1870 flyttades administrationen av upphovsrättsregistreringar från distriktsdomstolarna till Library of Congress.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.