Minskat ansvar

Minskat ansvar , juridisk doktrin som befriar en anklagad person för en del av ansvaret för sin kriminella handling om han lider av en sådan abnormitet i sinnet att det väsentligt försämrar hans ansvar för att begå eller vara part i en påstådd överträdelse. Läran om minskat ansvar ger ett förmildrande försvar i fall där den mentala sjukdomen eller defekten inte är så stor att den helt utesluter det straffrättsliga ansvaret.

Det hävdas oftast i samband med mordfall som kräver bevis för ett särskilt mentalt tillstånd från den anklagades sida. Om en domare eller jury drar slutsatsen att den anklagade inte kan överföras men ändå har förmågan att uppskatta felaktigheten i sitt beteende eller att anpassa sitt beteende till kraven i lagen, kan domstolen ålägga ett mindre allvarligt straff. Generellt sett anklagas den tilltalade som framgångsrikt fastställer sitt onormala mentala tillstånd skyldig till mord i stället för mord.

Få jurisdiktioner abonnerar på läran om minskat ansvar. Även om en lång del av den skotska mordlagen, antog England och Wales inte försvaret förrän 1957. De flesta andra länder erkänner endast psykisk sjukdom eller defekt i tillräcklig grad för att upprätthålla ett försvar av galenskap. Se också galenskap.