Adonais

Adonais , pastoral elegie av Percy Bysshe Shelley, skriven och publicerad 1821 för att fira hans vän och kollega Poetens död John Keats tidigare samma år.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak.

Med hänvisning till Adonis, den stiliga unga mannen i grekisk mytologi som dödades av ett vildsvin, togs titeln troligen från Bions klagomål för Adonis , som Shelley hade översatt till engelska. Adonais är skriven i 55 spenserianska strofer och rankas med John Miltons "Lycidas" för sin renhet av klassisk form. I den sörjer poeten döden av den rättvisa Adonais men slutar med att placera honom bland de odödliga och förklara att, medan

Vi förfaller

Som lik i en charnel,

Adonais kreativa anda,

som en stjärna,

Fyrar från bostaden där den Evige är.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.