Optimism

Optimism , teorin, i filosofin, att världen är den bästa av alla möjliga världar eller, i etik, att livet är värt att leva. Det härstammar från det latinska optimumet (”bäst”). Den filosofiska uppfattningen kan innefatta teodik eller argument för att rättfärdiga Gud som skapare av världen, och det var med hänvisning till teodikéen i Leibniz att de franska jesuiterna i Trévoux myntade ordet optimisme 1737 och att Voltaire använde det som underrubrik till sin Candide (1759). Den etiska teorin diskuterades mycket med spridningen av ateistiska filosofier under 1900-talet och hittade en anmärkningsvärd försvarare i Albert Camus ( Le Mythe de Sisyphe , 1942).

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.