Abraxas

Abraxas , stavade också Abrasax , sekvens av grekiska bokstäver betraktade som ett ord och tidigare inskrivet på charm, amuletter och ädelstenar i tron ​​att det hade magiska egenskaper. Under 2000-talet ad personifierade vissa gnostiska och andra dualistiska sekter, som betraktade materia som onda och andan som goda och hävdade att frälsning kom genom esoterisk kunskap eller gnos, Abraxas och initierade en kult som ibland var relaterad till tillbedjan av solguden. Basilides i Egypten, en gnostisk lärare från början av 2000-talet, betraktade Abraxas som den högsta gudomen och källan till gudomliga utstrålningar, härskaren över alla 365 himlar eller skapelsecirklar - en för varje dag på året. Siffran 365 motsvarar det numeriska värdet på de sju grekiska bokstäverna som bildar ordet abraxas.

Abraxas sten