Askr och Embla

Askr och Embla , i nordisk mytologi, första mannen respektive första kvinnan, föräldrar till mänskligheten. De skapades från trädstammar som hittades på stranden av tre gudar - Odin och hans två bröder, Vili och Ve (vissa källor kallar gudarna Odin, Hoenir och Lodur). Från varje skapare fick Askr och Embla en gåva: Odin gav dem andetag, eller liv, Vili gav dem förståelse, och Ve gav dem sina sinnen och sitt utseende.