Tamaya

Tamaya , i Shintō-religionen i Japan, ett minnesaltare tillägnad andarna till avlidna förfäder. Den Tamaya finns inte i alla hem observera Shinto eftersom buddhistisk praxis dominerar japanska begravningsriter. Men i prästerliga eller strikta Shintō-hushåll placeras tamaya på en lägre nivå än det vanliga familjealtaret , kamidana (" gudshylla "). Den innehåller en spegel eller en surfplatta ( tamashiro ) med namnen på de avlidna familjemedlemmarna.

När en död inträffar, innan kroppen avlägsnas för begravning, uppmanas den avlidnes ande att stanna kvar och bevaka huset. Namnet på den avlidne är listad på en tamashiro och dagligen erbjuds andan de första 50 dagarna efter döden. Tabletten placeras sedan i tamaya för regelbunden dyrkan tillsammans med andra familjefäder. Jämför butsudan.