Kokinshū

Kokinshū , (japanska: "Samling från antika och moderna tider") den första antologin av japansk poesi sammanställd efter kejserlig ordning, av poeten Ki Tsurayuki och andra år 905. Det var det första stora litterära arbetet som skrevs i kanas skrivsystem. Den Kokinshū innefattar 1,111 dikter, många av dem anonyma, uppdelade i 20 böcker anordnade efter ämne. Dessa inkluderar sex böcker med säsongsdikter, fem böcker med kärleksdikter och enstaka böcker som ägnas åt ämnen som resor, sorg och gratulationer.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Sonetten har ingen bestämd form.

De bästa verserna i Kokinshū är felfritt vända miniatyrer som fängslar läsaren med sin uppfattning och tonala skönhet. Dess poeter ansåg originalitet vara mindre önskvärt än perfektion av språk och ton. Efterföljande kritiker framhöll användningen av den poetiska standarddiktionen av cirka 2000 ord som upprättats av Kokinshū och insisterade på att absolut följa de poetiska konventioner som den förkroppsligade. Som ett resultat kan endast en skicklig kritiker skilja en dikt från 10-talet från en från 1700-talet.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.