Banco Santander, SA

Banco Santander, SA , tidigare (1999–2007) BSCH, SA (Banco Santander Central Hispano, SA) , ledande finansiell grupp i Spanien och en av de största i Europa. Det erbjuder tjänster inom traditionell kommersiell bankverksamhet, privatbank, investmentbank, finansförvaltning och kapitalförvaltning. Huvudkontoret ligger i Madrid.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.

BSCH bildades som ett resultat av 1999 års sammanslagning av Banco Santander (grundades 1857) och Banco Central Hispano. Före denna fusion hade Banco Santander förvärvat Banco Banesto 1994 och Banco Central hade fusionerats med Banco Hispano Americano 1991. Företaget har en stark närvaro i Spanien, Portugal, Tyskland, Italien, Belgien och Latinamerika. Det har också verksamhet i New York, London och Paris.

I början av 2000-talet bedrev företaget en rad försäljningar och förvärv och bibehöll en stark internationell närvaro. Som en del av ett försök att uppnå en mer enhetlig bild döptes BSCH lagligen till Banco Santander, SA 2007.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.