Begrepp

Koncept , i den analytiska skolan för filosofi, ämnet för filosofi, vilka filosofer från den analytiska skolan håller för att vara intresserade av de framträdande dragen i språket som människor talar om begrepp i fråga. Begrepp är således logiska, inte mentala, enheter. Ett typiskt exempel på begreppsanvändningen är i The Concept of Mind (1949) av Gilbert Ryle, en analytiker från Oxford, vilket antyder att författarens syfte inte är att undersöka faktiska omständigheter empiriskt ( dvs.med psykologins metoder) om själen, men att undersöka dess "logiska geografi." På samma sätt handlar utredningen av de logiska särdragen i diskurs om nöje eller plikt eller minnes om begreppen nöje eller plikt eller minne. Att kunna använda dessa språkliga uttryck är att tillämpa eller ha begreppen.

Max weber Läs mer om detta ämnesfilosofi: Begrepp Till en första approximation är begrepp beståndsdelar av tankar eller förslag på ungefär samma sätt som ord är beståndsdelar i ...