Brooderhus

Brooderhus , inom jordbruk, uppvärmt hölje för att ge skydd för ung boskap och fjäderfä.

Kycklingbrödare, även kallade broiler-hus, är vanligtvis träinramade, trägolv, rörliga strukturer som värms upp av elektriska eller oljeeldade spisar och är byggda på halkar. Kycklingarna förvaras tills de är ungefär sex veckor gamla när de inte längre behöver värme. Kommersiella brooderhus kan vara mycket stora, med flera brooderaggregat, golvvärme- eller värmelampor, fläktventilation, automatiska vattentappar och matare och stora dörrar genom vilka traktorer och utrustning för avlägsnande av skräp kan passera.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Robert Curley, Senior Editor.