Rättvisa och noggranna rapporter

Rättvisa och noggrannhet i rapportering (FAIR) , progressiv medievaktgrupp som övervakar de amerikanska nyhetsmedierna för felaktighet, partiskhet och censur och förespråkar en större mångfald av perspektiv i nyhetsrapportering. FAIR grundar sig på en övertygelse om att företags ägande och sponsring, liksom regeringens politik och påtryckningar, begränsar journalistik och därmed snedvrider allmän diskussion. Gruppen efterlyser upplösning av mediekonglomerat och ökat offentligt stöd för ideella källor till information. FAIR är baserat i New York City.

FAIR grundades 1986 av två aktivister, Jeff Cohen och Martin A. Lee, som svar på oro över tillväxten av företags mediekonglomerat och den ökande koncentrationen av medieägande. Gruppen publicerar Extra! , en tidskrift för mediekritik, och producerar radioprogrammet CounterSpin , med intervjuer med journalister, forskare och aktivister om aktuella mediarelaterade berättelser.

Medan konservativa mediekritiker ofta hävdar att amerikanska medier snedvrider sig mot den politiska vänstern, motverkar FAIR att de flesta nyhetsprogrammeringar starkt återspeglar eliternas intressen i näringslivet och regeringen samtidigt som man minimerar eller ignorerar minoritets-, kvinnliga, allmänna intressen och avvikande synpunkter. FAIR kritiserar också mediernas tendens när de täcker omtvistade ämnen för att skydda sig mot anklagelser om att ta sida genom att införa ”falsk balans”, vilket innebär att motsatta synpunkter framställs som lika giltiga även när bevis starkt stöder den ena synpunkten över den andra.