Proctor

Proctor , i engelsk lag, tidigare en utövare vid kyrkliga domstolar och admiralitetsdomstolar, som utförde uppgifter som liknar advokater vid vanliga domstolar. Efter judicature Act från 1873 blev titeln proctor i denna mening föråldrad, termen advokat utvidgas till att omfatta proctors. Se även advokat.

Ordet används fortfarande ibland i USA för att beteckna vilken utövare som helst i skift- och admiralitetsdomstolar; i England finns fortfarande drottningens proktor, som representerar den brittiska kronan i skilsmässofall.