Victoria

Victoria , i romersk religion, personifiering av seger, motsvarande den grekiska gudinnan Nike. Hon var ofta associerad med Jupiter, Mars och andra gudar och dyrkades särskilt av armén. I senare tider hade hon tre eller fyra helgedomar i Rom, inklusive ett tempel på Palatine Hill och ett altare i Senathuset.