Propositionalkalkyl

Propositionalkalkyl , även kallad Sentential Calculus , i logik, symboliskt system för behandling av sammansatta och komplexa propositioner och deras logiska förhållanden. Till skillnad från predikatberäkningen använder propositionskalkylen enkla, icke-analyserade propositioner snarare än termer eller substantivuttryck som dess atomenheter; och i motsats till den funktionella kalkylen behandlar den endast propositioner som inte innehåller variabler. Enkla (atomiska) propositioner betecknas med bokstäver och sammansatta (molekylära) propositioner bildas med standardsymbolerna: · för “och,” ∨ för “eller,” ⊃ för “om. . . sedan, ”och ∼ för” inte. ”

Whitehead, Alfred North Läs mer om detta ämne formell logik: Propositionalkalkylen Den enklaste och mest grundläggande logikgrenen är propositionskalkylen, hädanefter kallad PC, så kallad eftersom den endast handlar om fullständig, ...

Som ett formellt system handlar propositionskalkylen om att bestämma vilka formler (sammansatta propositionsformer) som är bevisbara från axiomerna. Giltiga slutsatser bland propositioner återspeglas av de bevisbara formlerna, för (för alla A och B ) AB är bevisbar om och bara om B alltid är en logisk konsekvens av A. Den propositionella beräkningen är konsekvent genom att det inte finns någon formel i den så att både A och ∼ Aär bevisbara. Det är också fullständigt i den meningen att tillägget av någon oproverbar formel som ett nytt axiom skulle införa en motsägelse. Vidare finns det ett effektivt förfarande för att avgöra om en given formel är bevisbar i systemet. Se även predikaträkning; tanke, lagar av.