Qiyas

Qiyas , arabiska qiyās , i islamisk lag, analogt resonemang som tillämpas på avdrag av juridiska principer från Koranen och Sunnah (gemenskapens normativa praxis). Med Koranen, Sunnah och ijmāʿ (vetenskapligt samförstånd) utgör det de fyra källorna till islamisk rättspraxis ( uṣūl al-fiqh ).

Behovet av qiyas utvecklades strax efter Muhammeds död, när den expanderande islamiska staten kom i kontakt med samhällen och situationer utanför Koranen och Sunnah. I vissa fall legitimerade ijmāʿ en lösning eller löste ett problem. Mycket ofta användes dock qiyas för att härleda nya övertygelser och metoder på grundval av analogi med tidigare praxis och övertygelser.

Muslimska forskare anser att qiyas är en specifik variant av det allmänna begreppet ijtihād, vilket är original tolkning och tanke. Det är också relaterat till grov, personlig tanke och åsikt, en föregångare till qiyas som kritiseras av traditionella myndigheter som alltför godtyckliga.