Flygvapen

Flygvapen, militärorganisation för en nation som huvudsakligen är ansvarig för genomförandet av luftkrig. Flygvapnet har uppdrag att få kontroll över luften, stödja ytstyrkor (som att bomba och straffa) och uppnå strategiska bombmål. De grundläggande vapensystemen för flygvapen är sådana militära flygplan som kämpar, bombplan, stridsbombare, attackflygplan, spaningsbåtar och träningsfartyg. Sedan mitten av 1900-talet har flygstyrkorna från några av världens stormakter också drivit dessa nationers kontingenter av landbaserade interkontinentala ballistiska missiler, liksom av kärnvapen långväga bombplan. Arméns och marina grenar av en nations väpnade styrkor kan också använda flygplan, men flygvapnet förblir vanligtvis det främsta instrumentet för en nationens flygmakt. Organisationen, kommandostrukturen,och personalbetyg inom flygvapen varierar från land till land. (Se även militära flygplan; flygkrigföring.)