Investeringsförtroende

Investeringsförtroende , även kallat slutfört förtroende , finansiell organisation som samlar aktieägarnas medel och investerar dem i en diversifierad portfölj av värdepapper. Det skiljer sig från fonden, eller fondföretaget, som emitterar andelar som representerar de diversifierade innehaven snarare än aktier i företaget självt.

Investeringsfonder har ett fast belopp av utestående aktier som köps och säljs på marknaden. priset på dessa aktier beror därför både på marknadsvärdet på de underliggande värdepapperen och på efterfrågan på och tillgången på investeringsfondaktier. I de flesta moderna investeringsfonder har förvaltningen fullständigt utrymme för portföljen, med förbehåll för allmänna charterbestämmelser.

De engelska och skotska investeringsfonderna som bildades redan 1860 anses allmänt vara prototypen för de moderna organisationerna, även om idén antagligen började med det investeringsförtroende som godkändes i Belgien av kung William I av Nederländerna 1822. De tidiga amerikanska trusts kopierades. den grundläggande idén om diversifiering som de brittiska organisationerna praktiserade men hanterades mindre väl. Kollapsen på den amerikanska aktiemarknaden 1929 medförde enorma förluster och många misslyckanden för investeringsfonderna. Efter en period av förvirring under 1930-talet blev starka överlevande och nya företag allmänt accepterade och växte snabbt under ny federal reglering, särskilt Investment Company Act of 1940.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Lorraine Murray, biträdande redaktör.