Black Prince's ruby

Den svarta prinsens rubin , stora röda pärla i det maltesiska korset framför den kejserliga statskronan i England. Det är inte en rubin men är en av världens största röda spineller i ädelkvalitet, en polerad klump 5 cm (2 tum) lång, genomborrad och delvis fylld med en liten rubin. Stenen överlämnades till Edward den svarta prinsen av Pedro the Cruel, kung av Castilla, vid segern av Nájera 1367. Den slapp snävt förstörelsen när Henry V bar den i slaget vid Agincourt 1415.