Socage

Socage, i feodal engelsk fastighetsrätt, form av markbesättning där hyresgästen bodde på sin herres mark och i gengäld gav herren en viss jordbrukstjänst eller penninghyra. Vid död av en hyresgäst i sällskap (eller sällskapare) gick marken till sin arving efter en betalning till herren av en summa pengar (känd som en lättnad), som med tiden blev fast till ett belopp som motsvarar ett års hyra på land. Socage ska särskiljas från tjänstgöringstid genom riddartjänst, där tjänsten som utfördes var av militär karaktär, även om all riddartjänstperiod enligt lag 1660 blev socage-tid. Med tiden började det mesta av landet i England hållas i hustru. I USA gavs länder i de tidiga kolonierna i socage, särskilt i Pennsylvania,där den kungliga stadgan som gavs till William Penn skapade en hyresrätt med en årlig hyra av två bäverskinn för landet. Efter den amerikanska revolutionen ansågs länder som hölls i sällskap från kronan hållas av staten som suveräna, och flera stater antog stadgar eller antog konstitutionella bestämmelser som avskaffade tjänstgöring.