Charles University

Karlsuniversitetet , Tjeckien Universita Karlova , även kallat universitetet i Prag , statskontrollerad institution för högre utbildning i Prag, Tjeckien. Skolan grundades 1348 av den heliga romerska kejsaren Karl IV, från vilken den tar sitt namn. Det var det första universitetet i Centraleuropa. Bland dess byggnader, utspridda över Prag, finns Carolinum, en av de äldsta befintliga universitetsbyggnaderna i världen.

Charles University: CarolinumFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.

En tidig rektor vid universitetet, vald 1409, var den bohemiska religiösa reformatorn Jan Hus. Under 1600-talet döpte jesuiterna om till institutionen Charles-Ferdinand University efter den heliga romerska kejsaren Ferdinand II, som placerade universitetet under deras kontroll, men i slutet av 1700-talet, en period av jesuitundertryckning, blev det en statlig institution. År 1882 delades den in i separata tjeckiska och tyska institutioner, båda kallade Charles-Ferdinand. När universitetet öppnades igen efter andra världskriget (1945) avskaffades det tyska universitetet.

Charles University består av fakulteterna matematik och fysik, naturvetenskap, allmänmedicin, barnläkemedel, humaniora, juridik, journalistik och utbildning. Dessutom bifogas Astronomical Institute och Institute of Teacher Education.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.