Baudot-kod

Baudot Code , telegrafkod utvecklad av J.-M.-E. Baudot i Frankrike, som vid mitten av 1900-talet ersatte Morsekoden för de flesta trycktelegrafier. Den bestod ursprungligen av grupper om fem "på" - och "av" -signaler med samma varaktighet, vilket representerade en betydande ekonomi över Morse-systemet, bestående av korta prickar och långa streck. I Baudot-koden representerade varje grupp med fem signaler en enda karaktär; koden gav därför 32 kombinationer. Moderna versioner av Baudot-koden använder vanligtvis grupper om sju eller åtta “på” och “av” -signaler. Grupper om sju tillåter överföring på 128 tecken; med grupper om åtta kan en medlem användas för felkorrigering eller annan funktion. Se även teleskrivare.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Robert Curley, Senior Editor.