Agau

Agau , stavade också Agaw och Agew, ett gammalt folk som bosatte sig på norra och centrala etiopiska platån och är förknippade med utvecklingen av jordbruk och djurhållning i området. Uttrycket Agau hänvisar också till någon av flera samtida grupper som antingen är kulturellt lika eller kopplade av en kushitisk språkbas. Det judiska Beta Israel (eller "etiopiska judar") antas ha kommit från Agau, och de behåller några av de gamla Agau-orden i sin religiösa ordförråd. Agau-dialekter talas i den bergiga regionen Simen nordost om staden Gonder och i området sydost om Gonder. Awiya, en dialekt som talas söder om Tana-sjön, tros innehålla de starkaste likheterna med någon av dialekterna med det antika Agau-språket. Amhariska har också många Agau-element och influenser.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Zeidan, assistentredaktör.