Teori med dubbel aspekt

Double-aspect-teori , även kallad dual-aspect-teori , typ av sinnes-kropps-monism. Enligt teorin om dubbelaspekt är det mentala och det materiella olika aspekter eller attribut för en enhetlig verklighet, som i sig inte är mental eller materiell. Synen härrör från metafysiken av Benedict de Spinoza, som hävdade att sinnet och materien bara är två av ett oändligt antal "lägen" av en enda existerande substans, som han identifierade med Gud.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.