Salammbô

Salammbô , historisk roman av Gustave Flaubert, publicerad 1862. Trots att hjältinnan är en fiktiv karaktär, är romanens inställning av forntida Kartago och många karaktärer historiskt korrekta, om de är mycket romantiserade.

Efter det första puniska kriget (264–241 fvt) är Salammbô berättelsen om belägringen av Carthage 240–237 fvt av legosoldater som inte hade fått betalt för deras hjälp i kampen mot romarna. Det är också berättelsen om kärleken till Mathô, en av legosoldaterna, för Salammbô, dotter till Hamilcar, överdomare i Carthage, och prästinna för stadens mångudinna.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.