Första brev av Clement

Första brev av Clement , ursprungligen titeln Brev till kyrkan i Korinth; kallas också I Clement , ett brev till den kristna kyrkan i Korinth från kyrkan i Rom, som traditionellt tillskrivs och nästan säkert skrivits av St. Clement I i Rom, c. ad 96. Det finns kvar i en latinsk översättning från 2000-talet, som möjligen är det äldsta kvarvarande latinska kristna arbetet. Betraktas som skrifter av många kristna från 3: e och 4: e århundradet, överfördes den i manuskript med en predikan känd som andra klemensbrevet, skrivet c. 125–140 av en okänd författare.

Bekymrad över en tvist i den korintiska kyrkan där yngre medlemmar hade avsatt äldre män från ministeriet, motsatte sig brevet deponeringen och diskuterade orderna från ministeriet, som det hävdade var upprättade av apostlarna och var Guds vilja. Det första klemensbrevet var ett viktigt inflytande på utvecklingen i kyrkan av ministeriets episkopala order (biskopar, präster, diakoner) och har använts för att stödja läran om den apostoliska arvet, enligt vilken biskopar representerar en direkt, obruten arvsrad från apostlarna.