Collective violence

Collective violence, violent form of collective behaviour engaged in by large numbers of people responding to a common stimulus. Collective violence can be placed on a continuum, with one extreme involving the spontaneous behaviour of people who react to situations they perceive as uncertain, threatening, or extremely attractive. Riots and random youth gang fights are examples of spontaneous collective violence. At the other extreme are the organized forms of collective violence. These include coups, rebellions, revolutions, terrorism, and war.

Haymarket Affair

Defining collective violence

Criminologists divide violence into two major types: individual violence and collective violence. Individual (or personal) violence is injurious force directed by one person against others. It includes making physical attacks and destroying another’s property. In contrast, collective violence consists of a number of persons directing injurious force against others. Acts of collective violence do not spring from madness, perversion, or intentional criminality; they spring from everyday life and mundane issues, and the people who commit these acts are normal people who become convinced that the time has come to take matters into their own hands.

Generally speaking, collective violence can be divided into three categories:

  1. Situational collective violence is unplanned and spontaneous. Something in the immediate situational environment triggers a group to violent action. For example, in a barroom brawl, one group of patrons interprets messages sent by another group as a form of disrespect and feels it necessary to retaliate physically.
  2. Organized collective violence is planned violent behaviour. It is also unauthorized or unofficial and lacks government approval. Lynching is an example of organized collective violence.
  3. Institutional collective violence is carried out under the direction of legally constituted officials. Examples include a country fighting a war, a state’s national guard putting down a riot, or a SWAT team attacking a barricaded suspect.

Within the context of collective behaviour, situational collective violence can be understood as spontaneous behaviour, and organized collective violence and institutional collective violence can be combined into the category of organized collective behaviour.

Examples of collective violence

Compared with conventional, everyday behaviour, collective behaviour is less inhibited, more spontaneous, more open to change, less structured, less stable, and generally shorter lived. One by-product of mass action can be collective violence. The specific forms of collective violence are described below.

Riots

The most elementary form of collective violence is referred to as “social unrest.” The significance of social unrest is that it represents a breakdown of established routines and behaviours and substitutes a preparation for new collective action. Social unrest is not a new phenomenon; it is most likely a characteristic of urban society. Often, tensions exist in any given social environment. These tensions may be a result of racial, ethnic, or religious discrimination and prejudice that are operant in society. People become frustrated when they realize there is unequal access to the desired social goals (success, wealth, health, sense of self-fulfillment, and the like). There are instances when people will engage in various methods of adaptation. In extreme cases, riots may occur.

London riots of 2011

När grupper av människor blir missnöjda och frustrerade över befintliga ekonomiska och politiska institutioner kan det komma en punkt när uppdelningen av lag och ordning är att föredra framför deras bevarande. Under ett kaos av ett upplopp uppstår många framväxande former av beteende som kanske inte inträffar annars. Våldshandlingar får ny mening; de betraktas nu som legitima av artisterna och de aktiva vittnen.

Gängvåld

Ungdomar har bildat grupper, vanligtvis inom sina egna åldersgrupper, från början av mänsklighetens historia. Vissa grupper deltar i vad som skulle beskrivas som ”normalt” eller socialt acceptabelt beteende. Andra grupper kan dock bedriva beteenden som är skadliga eller till och med kriminella. Ungdomsgäng har funnits sedan åtminstone 1600- och 1700-talen i Europa. Beskrivningar av ungdomsgäng i England under denna period noterar att gäng begick olika former av stöld och rån, tillsammans med utpressning och våldtäkt. Gäng tyckte att det var mycket nöje att bryta fönster, riva tavernor och angripa klockan.

I USA har ungdomsgäng funnits sedan åtminstone den revolutionära eran. Eftersom antalet ungdomsgäng långsamt ökade i amerikanska städer förblev vissa egenskaper konstanta. Gäng organiserades vanligtvis längs etniska eller rasmässiga linjer, och tiden i ett gäng var i allmänhet begränsad till sin ungdom, då tidigare gängmedlemmar flyttade in i den vanliga arbetskraften. Gängvåld var mer sannolikt att inträffa på grund av något slumpmässigt möte mellan rivaler; emellertid organiserades några slagsmål som en form av vedergällning eller hot.

Från och med 1980-talet fick gäng i USA ett nytt fokus. De var mycket mer våldsamma än tidigare, eftersom det primära motivet för "torvskydd" ersattes med målet att uppnå rikedom genom kontroll över den illegala narkotikamarknaden. Drogpengar drivte till ett urbant vapenlopp, och vapenvåld i amerikanska stadscentra som Los Angeles och Chicago blev endemiskt. Med övergången av den amerikanska ekonomiska strukturen från tjänstemän till tjänstemän inom tjänstemän, avdunstade den traditionella utgångsvägen från gängslivet. Tidigare ungdomsgruppmedlemmar var nu i 20- och 30-talet och deltog fortfarande i gäng. Grunden för ungdomsgäng hade förvandlats från den relativt ostrukturerade, spontana gruppen, engagerad i slumpmässiga, relativt kortlivade former av våld, till ett mer organiserat och strukturerat kriminellt företag.