Uiguriska språk

Uighur-språk , Uighur stavade också Uyghur , medlem av den turkiska språkfamiljen inom den altaiska språkgruppen, som talas av uigurer i den autogena regionen Uygur Xinjiang i nordvästra Kina och i delar av Uzbekistan, Kazakstan och Kirgizistan. Det moderna uiguriska språket, som baserades på Taranchi-dialekten som talades i Ryssland före den ryska revolutionen 1917, klassificeras med uzbekiska i den sydöstra delen (Uighur-Chagatai) av de turkiska språken. Det turkiska språket känt som gult uigurer var nära besläktat med uiguriska men utvecklades därefter isolerat från det.

Det uiguriska litterära språket skrevs ursprungligen i arabiskt manus, men ett modifierat latinskt alfabet antogs officiellt 1930 och 1947 antogs ett modifierat kyrilliskt alfabet inom Sovjetunionen. I Kina fortsätter det arabiska manuset att användas i stor utsträckning för att skriva uiguriska, även om ett modifierat latinskt alfabet introducerades 1969. Det arabiska manuset infördes på nytt 1983 och det har sedan dess varit det officiella uiguriska skrivsystemet. Utbildning på uiguriska språket kommer under press från den kinesiska regeringen. Xinjiang University, som erbjöd kurser i både mandarin och uighur, beordrades 2002 att avbryta undervisningen i uighur.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Zeidan, assistentredaktör.