Pahlavi-alfabetet

Pahlavi-alfabetet , Pahlavi stavade också Pehlevi , ett skrivsystem för det persiska folket som dateras från så tidigt som under 2000-talet f.Kr., tror vissa forskare och var i bruk fram till islamens tillkomst (700-talet e.Kr.). Den Zoroastrian heliga boken, Avesta, är skriven i en variant av Pahlavi som heter Avestan.

Pahlavi-alfabetet

Pahlavi-alfabetet utvecklades från det arameiska alfabetet och föreföll i minst tre lokala varianter: nordvästra, kallade Pahlavik eller Arsacid; sydvästra, kallad Parsik eller Sāsānian; och östra. Alla skrevs från höger till vänster. Av de 22 bokstäverna på arameiska representerade de flesta mer än ett ljud i Pahlavi; flera användes inte alls, och en utvecklades till två bokstäver i Pahlavi. Nordvästra Pahlavi hade 20 bokstäver och sydvästra hade 19. Avestan, ett kursivt manus, hade 50 olika bokstäver och uppfanns kanske separat, men mönstrat efter Pahlavi.

En särdrag hos Pahlavi-skrivsystemet var vanan att använda arameiska ord för att representera Pahlavi-ord; dessa fungerade så att säga som ideogram. Ett exempel är ordet för "kung" i Pahlavi shāh, som konsekvent skrevs mlk efter det arameiska ordet för "kung", malka, men lästes som shāh. Många sådana ideogram användes som standard, inklusive alla pronomen och konjunktioner och många substantiv och verb, vilket gjorde Pahlavi ganska svårläst.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Alicja Zelazko, assistentredaktör.