Hermandad

Hermandad , (spanska: "broderskap"), i medeltida Castilla, organiserade någon av ett antal kommunförbund för specifika ändamål - normalt för polisändamål eller för försvar mot magnaternas attacker. De framkom på 1100-talet som tillfälliga föreningar men blev senare permanenta. En av de mest kända hermandaderna var Toledo, Talavera och Villa Real. Hermandadernas monterade konstabler kallades cuadrilleros. Banditry och landsbygdskriminalitet var deras främsta intresse; de båda grep och försökte kortfattat misstänkta. Ursprungligen gillades de inte av kronan, men Henry II accepterade och reglerade deras organisation och funktioner genom kungligt dekret (1370). Under regeringen av Henry IV hermandadernaföll i förfall, och de katolska monarkerna undertryckte dem 1476 och ersatte ett mycket organiserat konstnärskap för hela kungariket, känt som Santa Hermandad, vars rättsliga befogenheter var betydande och vars kostnad bara bärdes av icke-ädla skattebetalare. Missnöje tvingade katolska monarker att minska Santa Hermandads status och kostnad 1498, men den överlevde som en ineffektiv polisorganisation på landsbygden fram till 1700-talet.

Den berömda Hermandad de las Marismas - en sammanslutning av norra kastilianska och baskiska hamnar - handlade om att skydda sina medlemmars handel och sjöfart. Det hade breda befogenheter från slutet av 1200-talet och förhandlade direkt med kungarna i England och Frankrike som en diplomatisk enhet, men det fördes under kunglig kontroll 1490.