Terefah

Terefah , också stavat terefa, tref eller trefa (från hebreiska ṭaraf, "att riva") , plural terefoth, terefot eller trefot , vilken mat, matprodukt eller redskap som, enligt judiska kostlagar (kashruth, qv ) , är inte rituellt rent eller beredd enligt lag och är därför förbjudet som olämpligt för judiskt bruk. Terefah är således motsatsen till kosher ("fit"). Den breda konnotationen av terefah härrör från ett mer specifikt förbud mot att äta kött som har "rivits" av ett vildt djur ( t.ex. 2 Mos 22:31).

Mat kan vara terefah av flera skäl. Skaldjur och fläsk är till exempel alltid förbjudet. Missformade och sjuka djur utesluts också av kostlagarna. Djur felaktigt slaktade eller korrekt slaktade djur som visar sig vara sjuka vid undersökning klassificeras automatiskt terefah.