Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung , (tysk: "Frankfurt General Newspaper"), förkortning FAZ , dagstidning publicerad i Frankfurt am Main, en av de mest prestigefyllda och inflytelserika i Tyskland.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

FAZ skapades efter andra världskriget av en grupp journalister som hade arbetat på den högt respekterade Frankfurter Zeitung före kriget. Det tidigare tidningen undertrycktes av Adolf Hitler 1943, och under den allierade ockupationsstyrkan startades ett nytt papper, Allgemeine Zeitung . När kontrollen av pressen överlämnades till den nya västtyska regeringen 1949 började Frankfurter Allgemeine Zeitung publicera och lovade sanning, objektivitet och rättvis behandling av motsatta synpunkter. Det blev den första västtyska dagboken av verkligt nationell räckvidd och fick snabbt rykte för ansvarsfull rapportering.

FAZ respekteras väl för sitt oberoende och eklekticism. I början av 2000-talet översteg den dagliga cirkulationen 400 000. En engelskspråkig version, FAZ Weekly , publiceras som ett komplement till International Herald Tribune .

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.