Arbetslöshet

Arbetslöshet , tillståndet för en som kan arbeta, aktivt söka arbete men inte kan hitta något arbete. Det är viktigt att notera att för att man ska kunna betraktas som arbetslös måste en person vara en aktiv medlem av arbetskraften och på jakt efter lönearbete.

En Nationella Förbundskonferens omkring 1930.Läs mer om detta ämne internationell handel: Arbetslöshetstullar eller kvoter föreslås ibland som ett sätt att upprätthålla inhemsk sysselsättning - särskilt i tider av lågkonjunktur. Det finns dock ...

Underanställning är termen som används för att beteckna situationen för dem som bara kan hitta arbete under kortare perioder än normalt - deltidsarbetare, säsongsarbetare eller dag- eller tillfälliga arbetare. Termen kan också beskriva tillståndet för arbetstagare vars utbildning eller utbildning gör dem överkvalificerade för sina jobb.

Statistik över arbetslöshet samlas in och analyseras av statliga arbetsförmedlingar i de flesta länder och har kommit att betraktas som en huvudindikator för ekonomisk hälsa. Trender i arbetslöshet och statistiska skillnader mellan grupper i befolkningen studeras för vad de kan avslöja av allmänna ekonomiska trender och som bas för möjliga statliga åtgärder. Full sysselsättning har varit ett uttalat mål för många regeringar sedan andra världskriget, och en mängd olika program har utformats för att uppnå det. Det bör påpekas att full sysselsättning inte nödvändigtvis är synonymt med noll arbetslöshet, för vid varje tidpunkt kommer arbetslösheten att omfatta ett antal personer som är mellan jobb och inte är arbetslösa i någon långsiktig mening.