Vratya

Vratya , vandrande asket, medlem i antingen en etnisk grupp eller en sekt, huvudsakligen beläget i regionen Magadha (Bihar) i det antika Indien. Den vratya s livade utanför vika den dominerande vediska samhället och praktiserade sina egna former av åtstramning och esoteriska riter. Rigveda använder termen vratya färre än ett dussin gånger, vanligtvis med hänvisning till en utbrytargrupp eller en inimisk hord av män som bor i tillfälliga bosättningar. Atharvaveda ( se Veda) talar om vratyas "mystiska gemenskap" . Brahmanorna, som associerar guden Rudra med vratyaerna , skildrar dem som asketer som strövar omkring i ett berusat tillstånd men beskriver också en reningsritual som kallas envratya-stomi (" vratya chant") och tala om vratya som läkare och som sanningens väktare. Vissa forskare antar att vratya kan ha varit en källa till icke-vediska övertygelser och metoder som införts i den vediska religionen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.