Efter fallet

Efter hösten , en pjäs i två akter av Arthur Miller, producerad och publicerad 1964.

Pjäsen presenterar retrospektivt en serie möten över en 25-årsperiod mellan huvudpersonen Quentin, en advokat som är cirka 50 år gammal, och hans intima medarbetare. Hans första fru, Louise, anklagar honom för att inte erkänna sin personlighet. En vän från sin tid som medlem av kommunistpartiet framträder nu som en informatör inför kongressutredarna. En annan före detta "medresenär" begår självmord innan Quentin har möjlighet att försvara honom. Den andra akten spårar Maggie, Quentins andra fru, nedåt, från populär underhållare till bitter neurotisk till självmord. När stycket slutar verkar Quentin redo att gifta sig med Holga, vars kamp mot nazismen i Tyskland förkroppsligar hans egen önskan att konfrontera det onda.Tematiska frågor om etisk tvetydighet och personlig integritet hjälper till att förena verkets något ojämna dramatiska struktur.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.