Bureau of Land Management

Bureau of Land Management , byrå för det amerikanska inrikesdepartementet. Det grundades 1946 genom konsolideringen av General Land Office (skapades 1812) och US Grazing Service (1934). BLM ansvarar för att hantera hundratals miljoner hektar allmän mark, inklusive timmer, mineraler, olja och gas, geotermisk energi, livsmiljöer, hotade växt- och djurarter, rekreationsområden, mark med kulturell betydelse, vilda och natursköna floder, utsedda bevarande- och vildmarksområden och öppna ytor.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.