Christian Methodist Episcopal Church

Christian Methodist Episcopal Church , Black Methodist Church i USA, organiserad 1870 som Coloured Methodist Episcopal Church; det antog officiellt sitt nuvarande namn 1956. Kyrkan härstammar från en rörelse som inleddes 1866 inom Methodist Episcopal Church, South, för att organisera de svarta medlemmarna i en oberoende kyrka. Vid grundkonventionen 1870 invigde två biskopar från Methodist Episcopal Church, South, två svarta äldste som de första biskoparna i den nya kyrkan.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

Kyrkan är metodist i regering och doktrin. En generalkonferens hålls vart fjärde år.

1997 rapporterade kyrkan 718 922 medlemmar och 2 340 församlingar i USA. Huvudkontoret ligger i Memphis, Tennessee.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.