Adhān

Adhān , (arabiska: ”tillkännagivande”), den muslimska kallelsen till fredagens allmänna tillbedjan ( jumʿah ) och till de fem dagliga bönerna. Det förkunnas av muezzin, en tjänare av moskén som valts för god karaktär, när han står vid dörren eller sidan av en liten moské eller i minaret av en stor. Den adhan var ursprungligen en enkel ”Kom till bön”, men, enligt traditionen, Muhammad konsult sina anhängare för att investera samtalet med större värdighet. Ärendet avgjordes när ʿAbd Allāh ibn Zayd drömde att de troende skulle kallas av en ropare. Standard adhānkan översättas som: ”Allah är jättebra. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah. Jag vittnar om att Muhammad är Allahs profet. Kom till bön. Kom till frälsning. Allah är jättebra. Det finns ingen Gud förutom Allah." Den första frasen proklameras fyra gånger, den sista frasen en gång, och de andra två gånger, de som tillber ger ett bestämt svar på varje fras. Shiʿis lägger ofta till frasen "Jag vittnar om att ʿAlī är vice regent för Allah" till recitationen av adhān .

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Zeidan, assistentredaktör.