Ket

Ket , urbefolkningar i centrala Sibirien som bor i Yenisey-flodbassängen; i slutet av 1900-talet var de cirka 500. Vissa egenskaper hos Ket antyder ett sydligt ursprung. Deras språk, Ket, är den sista överlevande av den Yeniseiska gruppen som talas i området. Vanligtvis klassad som paleosibirisk, har denna samling av orelaterade språkgrupper ingen fast etablerad relation till andra språkfamiljer.

Den traditionella ekonomin i Ket, liksom andra taiga-invånare, baserades på jaktekorre, sabel, räv, hjort, älg, björn och hare och sålde pälsarna, mestadels till ryska köpmän. Traditionellt har renuppfödning och fiske varit av stor betydelse. Ket-transport beror huvudsakligen på tamren för att släpa slädar; de använder också skidor och båtar som vädret föreskriver. De bor i koniska tält på sommaren och i halvjordiska hus på vintern.

Ket delades in i två exogamous släktskapsgrupper, eller phratries, av ceremoniell och kultisk betydelse; dessa delades in i klaner som var territoriella och ekonomiska enheter samt ömsesidiga hjälpgrupper. Shamaner agerade som läkare och som mellanhänder med andevärlden. Under 1900-talet har Ket kommit under starkt inflytande från ryssar såväl som angränsande ursprungsbefolkningar, vilken grad av odling återspeglas av det faktum att nästan alla Ket talar ryska; vissa talar också Selkup. Under sovjetperioden kollektiverades Ket.