Upasampada

Upasampada , buddhistisk högre ordinering, genom vilken en nybörjare blir en munk eller bhikhu (Pali: bhikkhu; sanskrit: bhikshu ). Ordination är inte nödvändigtvis permanent och kan i vissa länder upprepas under en munks livstid.

En kandidat för ordination måste vara minst 20 år gammal, ha tillstånd från sina föräldrar, vara befriad från militärtjänst, vara fri från skuld och smittsam sjukdom och ha fått åtminstone en del grundläggande instruktion i buddhismen.

Ceremonin kan utföras varje dag som är bestämd att vara gynnsam, utom under vassa ( varsha ), regntids reträtt. Det äger rum inom helgedomen i närvaro av redan ordinerade munkar. den pabbajja, eller ceremoni med lägre ordination till nybörjare, upprepas även om kandidaten har genomgått den tidigare. Han klär på en munks kläder och upprepar Triratna (”Trefaldig tillflykt”) från Buddha, dharma (undervisning) och sangha (troendes gemenskap) och de 10 föreskrifterna (grundläggande regler för etiskt uppförande för en munk); kandidaten står sedan inför församlingen i sällskap med sina sponsrande handledare och ifrågasätts om hans skicklighet för att tas emot i beställningen. Församlingen ifrågasätts tre gånger, och om det inte finns några invändningar mot hans ordination accepteras kandidaten till prästadömet. Kvinnliga nybörjare är ordinerade nunnor (Pali: bhikkhuni s) i en liknande ritual.