Symfoni nr 2

Symfoni nr 2 , med namnet den romantiska symfonin , flödande symfoni med tre rörelser av den amerikanska nyromantiska kompositören Howard Hanson, skriven som en motsats till sådana musikaliska trender som dagens formalism och serialism. Symfonin beställdes av Boston Symphony Orchestra i anledning av dess 50-årsjubileum, och verket hade premiär i Boston den 28 november 1930.

Fiol ovanpå noterna.  (musik instrument) Quiz A Study of Music Vilken av dessa hänvisar till en sångstil?

Hanson erbjöd att hans mål för verket var "att skapa ett verk som är ung i andan, romantiskt i temperament och enkelt och direkt i uttryck." Senare tillade han att han såg det som "en protest mot den växande schoenbergismen i tiden." I själva verket finns inget som kan identifieras med den österrikiska kompositören (vid den tiden ännu inte bosatt i USA) - hans håriga dissonanser eller sonlighet - i Hansons lyriska, traditionella partitur. Efter att ha tränat som ung man med den italienska kompositören Ottorino Respighi förstod Hanson väl hur man skulle producera orkesterfärger som samtidigt skulle vara dramatiska och fortfarande behagliga för örat.

Istället för att struktureras enligt den vanliga planen med fyra rörelser har Hansons symfoni bara tre rörelser. Han börjar med djärva ljud, men inte snabba tempo. Symfonin bygger gradvis och sparar sin mest bestämda energi för den tredje och sista satsen.