Eupatrid

Eupatrid , (grekiska: "av en god far"), medlem av adeln i antika Aten. Det är troligt att det offentliga ämbetet före 594 f.Kr. i praktiken var begränsat till eupatridae och att de hade ett politiskt monopol som kunde jämföras med andra grekiska aristokratier under den arkaiska perioden. Solons reformer, genom att fastställa egenskapskvalifikationer för kontor, begränsade deras makt, som helt försvann efter 580.