Club of the Feuillants

Club of the Feuillants , French Club des Feuillants , konservativ politisk klubb för den franska revolutionen, som träffades i det tidigare klostret Feuillants (reformerade cistercienser) nära Tuilerierna, i Paris.

Tysk politisk teoretiker Karl Marx;  kommunismenQuiz En studie av historien: Vem, vad, var och när? Vem var grundaren av Pakistan?

Det grundades efter Louis XVIs flyg till Varennes (20 juni 1791), när ett antal suppleanter, ledda av Antoine Barnave, Adrien Duport och Alexandre de Lameth, lämnade Jacobin Club i opposition till en framställning som krävde ersättning av kung. Dessa suppleanter, till skillnad från dem som stannade kvar hos jakobinerna, fruktade revolutionens radikalisering och trodde att det skulle resultera i förstörelsen av monarkin och privat egendom.

Feuillanterna utgjorde en betydande grupp i den lagstiftande församlingen, som valdes i september 1791 för att genomföra den nyskrivna konstitutionen. De satt till höger om församlingen (vilket indikerar deras konservativa attityd), motsatte sig den demokratiska rörelsen och upprätthöll den konstitutionella monarkin. Men jakobinerna överskuggade gradvis Feuillants, och klubben försvann när upproret den 10 augusti 1792 störtade monarkin.