Tosefta

Tosefta , (arameiska: tillägg eller tillägg), en samling muntliga traditioner relaterade till judisk muntlig lag. I form och innehåll liknar Tosefta ganska Mishna, den första auktoritativa kodifieringen av sådana lagar, som fick sin slutliga form tidigt på 300-talet av Judah ha-Nasi. Både Tosefta och Mishna representerar verk av judiska forskare som kallas tannaim , som för det mesta bodde i Palestina och tillbringade cirka 200 år på att samla, utvärdera, korrelera och välja de viktigaste traditionerna från en stor och heterogen massa material som utvecklades från Ezras tid ( ca 450 f.Kr.).

Läs mer standardbildLäs mer om detta ämne Talmud och Midrash: Tosefta Tosefta (”Addition”) liknar Mishna i innehåll och ordning. I sin nuvarande form kompletterar det ibland ...

Även om experter inte är helt säkra på varför två separata samlingar uppstod, är det troligt att Tosefta var tänkt att komplettera Mishna genom att bevara vissa traditioner, bevis, exempel och förklaringar av muntlig lag som kom fram under forskningsåren. Denna teori skulle också förklara varför några av de traditioner som nämns i Tosefta inte bara motsäger Mishna utan ibland gör Tosefta inkonsekvent med sig själv.