Elmira-systemet

Elmira-systemet , amerikanskt straffsystem uppkallat efter Elmira Reformatory, i New York. 1876 ​​blev Zebulon R. Brockway en innovatör i reformatorisk rörelse genom att inrätta Elmira Reformatory för unga brottslingar. Brockway påverkades mycket av varumärkesystemet, utvecklat i Australien av Alexander Maconochie, varigenom poäng eller poäng tilldelades för gott beteende, varvid ett visst antal poäng krävdes för att släppas. Till detta system lade Brockway till en ny regim av moralisk, fysisk och yrkesutbildning. Elmira-systemet klassificerade och separerade olika typer av fångar, gav dem individuell behandling med betoning på yrkesutbildning och industriell anställning, använde obestämda meningar, belönade gott beteende och parolerade fångar under tillsyn.

Elmira Reformatory gav reformatoriska rörelsen två viktiga filosofiska principer: för det första vikten av specialiserad vård för ungdomsförbrytare, med erkännande av både fångarnas individualitet och deras likhet; för det andra erkännandet att upp till en viss ålder varje brottsling borde betraktas som potentiellt en bra medborgare. Denna reformatoriska ideologi gick gradvis in i det amerikanska fängelsessystemet och påverkade också de europeiska korrigeringsmetoderna. Se även märkesystem.