En affär i vete

A Deal in Wheat , novell av Frank Norris, publicerades först i serie 1902 och sedan i boken A Deal in Wheat and Other Stories of the New and Old West , publicerad postumt 1903. Använder naturteknikens tekniker, femdelarna story undersöker verksamheten med vetspekulation vid Chicago Board of Trade och dess effekter vid 1900-talets början.

Det första avsnittet av ”A Deal in Wheat” visar Sam Lewiston, som förlorar sin gård i Kansas till följd av låga vetepriser. De tre mellersta episoderna beskriver den ekonomiska krigföring av två rika spekulanter, Mr. Hornung från tjurmarknaden och Mr. Truslow från björnmarknaden. I det sista avsnittet nekas Lewiston gratis bröd i Chicago på grund av höga vetepriser.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.